Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Üretkenliğin uçmasına yardımcı olun ve dünya ilerlesin

Endüstri lideri teknoloji ve mühendislik kaynaklarıyla elle tutulur performans ve sürdürülebilirlikle ilgili faydalar iletmeye yardımcı olan en yenilikçi yağ ve özel ürünler ve hizmetlerden bazılarını sunarız. Mobil™ markalı endüstriyel yağların faydalarının bazıları şunlardır:

  • Enerji verimliği/yakıt ekonomisi. Kapsamlı ileri yağ ve gresler serimiz, Mobil DTE 10 Excel™ Series hidrolik yağlar ve Mobil SHC Pegasus™ doğal gaz motoru yağları gibi, çalışma verimliliği ve motor yakıt ekonomisini arttırmaya yardımcı olup enerji ve kaynak kullanımını azaltmaya, emisyonları azaltmaya ve maliyet tasarrufu sağlamaya katkıda bulunabilir.
  • Uzun yağ ömrü. Ürün formülasyonundaki yenilikler daha uzun yağ ömrü sağlayabilir — bu ise yağ tüketimini azaltabilir, kullanılmış yağ hacimlerini azaltabilir ve işletim maliyetlerini azaltabilir. Örneğin, Mobil Rarus SHC™ 1000 Serisi yüksek performanslı sentetik yağları, zorlu çalışan döner vida ve kanatlı hava kompresörleri için, seçili üretici ekipmanında mineral yağlara göre beş kat daha uzun bir yağlama aralığı sunar.
  • Ekipman ömrünü uzatmaya yardımcı olur. Gelişmiş teknolojili yağlarımız, Mobil SHC™ sentetik yağları ve gresleri gibi, ekipman ömrünü uzatmaya, daha az kullanılmış yağ üretmeye ve olası enerji tasarrufları sunmaya yardımcı olabilecek uzun yağ performansı döngüleriyle tanınmışlardır. Bu durum yeni ekipman satın alma ve ilgili ekipman bakımı, atma ve değiştirme maliyetini minimuma indirmeye önemli ölçüde yardımcı olur.
  • Çevrenin farkında. Toprak, yeraltı suyu veya yüzey suyu sistemlerine yakın uygulamalarda ekipmanın maksimum korunmasını sağlamaya yardımcı olan yeni bir hidrolik sıvı, gres ve diğer yağlar kategorisine öncelik yaptık. Mobil EAL™(Çevre Farkındalığı Yağları) serisi dalgıç hidrolik pompalar ve gresle yağlanan pompalama istasyonları kılavuz yatakları gibi ekipmanda kullanıma uygun ürünler içerir.
  • Enerji portfolyosu çeşitlendirme. Yağlarımız rüzgar türbinleri, jeotermal ve kojenerasyon santralleri, hidroelektrik kurulumlar ve nükleer tesisler gibi çeşitli güç üretimi uygulamalarında rol oynarlar. Mobil SHC™ Gear XMP sentetik dişli yağı rüzgar türbinleriyle ilişkili aşırı çalışma koşullarında optimum ekipman koruma ve yağ performansı iletmeye yardımcı olur — ve dünya çapında 30.000’den fazla rüzgar türbinini yağlamaktadır.

Endüstriyel yağlarımızla sürdürülebilirliğe verdiğimiz taahhüt hakkında daha fazla bilgi edinin